Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedtariffoppgjør 2018


Lønnsoppgjøret i KS: Unio har levert krav 2

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune leverte sitt andre krav, som blant annet inneholder noen forslag til endringer i generelle lønns- og stillingsbestemmelser.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Kirsti Glad, kg@fysio.no, tlf. 908 52 024.