Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Garantilønn og ansiennitet


Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2019   KS tariffområde

 

Stillingsgrupper (Stillingskode)

Ansiennitet

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Fysioterapeut (7066)

410 000

420 000

430 000

440 000

450 000

500 000

505 000

Spesialfysioterapeut (7617)

450 000

460 000

470 000

480 000

500 000

520 000

530 000

Stillinger med krav om mastergrad (7712)

514 600

524 400

530 100

535 600

540 800

569 700

623 300

Fysioterapeut i turnusåret (7711)

369 000

 

 

 

 

 

 

Tariffoppgjør i 2018 og tidligere:

Garantilønn og ansiennitet per 01.05.2018   KS tariffområde

 

Stillingsgrupper (Stillingskode)

Ansiennitet

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Fysioterapeut (7066)

386 200

393 700

401 200

407 200

426 600

446 800

465 300

Spesialfysioterapeut (7617)

425 800

434 200

442 500

449 100

456 200

478 400

496 500

Stillinger med krav om mastergrad (7712)

498 600

508 400

514 100

519 100

524 300

551 700

603 800

Fysioterapeut i turnusåret (7711)

347 580

 

 

 

 

 

 

* * *

Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2017   KS tariffområde

 

Stillingsgrupper (Stillingskode)

Ansiennitet

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Fysioterapeut (7066)

376 200

383 700

391 200

396 200

418 100

438 300

456 500

Spesialfysioterapeut (7617)

415 800

424 200

432 500

438 100

447 200

469 400

487 000

Stillinger med krav om mastergrad (7712)

489 800

499 500

505 100

509 900

514 900

541 700

592 200

Fysioterapeut i turnusåret (7711)

338 580

 

 

 

 

 

 

Hovedtariffoppgjøret 2016

(Avtalt i 2016 som gjeldende fra 1. august 2017, endret til 1. juli 2017 i mellomoppgjøret 2017.)

Garantilønn og ansiennitet per 01.05.2016   KS tariffområde

 

Stillingsgrupper (Stillingskode)

Ansiennitet

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Fysioterapeut (7066)

373 700

381 200

388 700

393 700

415 600

435 800

440 200

Spesialfysioterapeut (7617)

415 800

424 200

432 500

438 100

447 200

469 400

472 000

Stillinger med krav om mastergrad (7712)

460 100

469 700

475 100

479 900

484 800

511 000

540 500

Fysioterapeut i turnusåret (7711)

336 330

 

 

 

 

 

 

Garantilønn og ansiennitet per 01.05.2015   KS tariffområde

Stillingsgrupper (Stillingskode)

Ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

Fysioterapeut (7066)

367 500

374 900

378 900

382 600

402 100

426 400

Spesialfysioterapeut (7617)

386 600

393 400

397 200

401 500

415 000

460 000

Stillinger med krav om mastergrad

416 300

424 700

428 800

437 200

470 500

500 200

Fysioterapeut i turnusåret (7711)

330 750

 

 

 

 

Sentrale minstelønnssatser per 01.05.2014 KS tariffområde 

Stillingsgrupper (Stillingskode)

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut (7066)

364 500

369 500

386 000

419 500

Spesialfysioterapeut (7617)

383 100

387 600

398 700

447 600

Stillinger med krav om mastergrad

411 800

422 000

462 100

491 500

Fysioterapeut i turnusåret (7711)

328 050

 

 

 

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner