Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffguide – ord og uttrykk

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Her får du en kortfattet innføring i spørsmål om lønn og tariff.


Tariffguide

På Unios nettsider finner du en fullstendig guide til de viktigste spørsmålene om lønn, arbeidsforhold og tariff: Hva er en tariffavtale, hvordan foregår tarifforhandlingene, og hvilke ord og uttrykk forekommer i forbindelse med lønn og tariff?

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner