Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lønn og tariff


Side 1 av 2

Tariffoppgjør 2022

Her gir vi en samlet, løpende oversikt over nyheter og annen informasjon knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2022.

Tariffguide – ord og uttrykk

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Her får du en kortfattet innføring i spørsmål om lønn og tariff.


Tariffområde KS

NFFs medlemmer i KS tariffområde er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter.


Tariffområde Spekter

Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene, på private sykehus, i studentsamskipnadene, Vy, NRK, Norges Bank og Den norske opera.


Tariffområde Virke

Tariffområde Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH). NFFs medlemmer i tariffområde Virke er blant annet tilsatt på private sykehus og sykehjem, i opptreningsinstitusjoner, høgskoler og barnehager.

Tariffområde stat

NFFs medlemmer i statlig tariffområde er blant annet tilsatt i departementer, direktorater, hos fylkesmenn, på universiteter, høgskoler og i kompetansesentre.Tariffområde Oslo kommune

NFFs medlemmer i tariffområde Oslo kommune er blant annet tilsatt sentralt i Oslo kommune, i en bydel og i de enkelte etatene.

Virksomheter uten tariffavtale og i NHO

Noen av NFFs medlemmer arbeider i en virksomhet som ikke har tariffavtale. Da står man som medlem uten tariffavtaledekning. Forbundet arbeider for å opprette tariffavtale i så mange virksomheter som mulig.


Streik

Innholdet på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer.
Logg inn for å lese artikkelen.Tillitsvalgte

Gjennom mange år har det i store deler av norsk arbeidsliv utviklet seg ulike ordninger for ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon. Tillitsvalgtordningen er hjemlet i de ulike hovedavtalene i offentlig og privat sektor. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medinnflytelse.

Kurs for tillitsvalgte

NFF arrangerer kurs for tillitsvalgte i alle tariffområdene. Her finner du kurs i lokale forhandlinger, grunnopplæring og temakurs. Noe for deg?Side 1 av 2