Samlinger

NFF legger til rette for nettverkssamlinger hvert år for ledere i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.


Hensikten er å sikre erfaringsutveksling og kompetanseheving for ledere i NFF. Alle som har en lederoppgave rettet mot fysioterapeuter, kan delta. Det vil fremgå av omtalen av det enkelte arrangementet om det kreves medlemskap i NFF.

Samlinger i september 2018

  • Leiing i utvikling. Konferanse for fysioterapeutar og ergoterapeutar som er leiarar/fagleiarar i kommunehelsetenesta.

Kontaktpersoner i NFF

Ledernettverk for ledere i spesialisthelsetjenesten:  Bente Eide

Ledernettverk for ledere i kommunehelsetjenesten:  Kirsti Glad