Samlinger

NFF legger til rette for nettverkssamlinger hvert år for leder i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten sammen med en arrangementskomite. 


Hensikten er å sikre erfaringsutveksling og kompetanseheving for ledere i NFF. Alle som har en lederoppgave rettet mot fysioterapeuter kan delta. Medlemskap i NFF forutsettes.  

Nettverkssamling for ledere i spesialisthelsetjenesten

I Stavanger 9.–11. september arrangeres nettverkssamling på Hotel Scandic Stavanger City, midt i sentrum med gåavstand til det meste. Programmet er under utarbeidelse og er ikke klart ennå, men mer utfyllende invitasjon kommer i begynnelsen av juni. Sett av tiden nå, og så håper vi på god oppslutning til kjekke og utbytterike dager i Stavanger! Lurer du på noe – ta kontakt med Else Høgalmen, tlf.: 51 51 83 16, hoee@sus.no.

Komiteen består av: Kristine Aurdal fra Haugesund,Tor Frithjof W. Larsen fra Haraldsplass/Bergen, og Else Høgalmen fra Stavanger, tlf: 51 51 83 16.

Nettverkssamling for ledere og fagledere i kommunehelsetjenesten

NFF inviterer ledere og fagledere av fysioterapitjenesten i kommunene til konferanse i Oslo 14.–15. september 2016. Ytterligere informasjon vil komme før påske.

Programkomiteen består av:
Ragna Block Watne, Sandnes kommune
Tone Hovdenak og Kirstin Slotten Staurseth, Mandal kommune
Bente Mostuen, Stange kommune
Kirsti Glad og Elin Bjor i NFFs sekretariat

Kontaktpersoner i NFF

Ledernettverk for ledere i spesialisthelsetjenesten:  Bente Eide

Ledernettverk for ledere i kommunehelsetjenesten:  Kirsti Glad