Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Kontaktpersonen er NFFs bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med og uten driftsavtale) og kommunen. I tillegg er kontaktpersonen et bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og forbundet.


NFFs kontaktpersoner er gitt flere rettigheter gjennom avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Avtalen for 2009–2010 trådte i kraft 1. januar 2009. Kontaktpersonene har etter denne rett til å opprette og delta i kommunale samarbeidsutvalg og delta på intervju ved ledig driftsavtale. Les mer om kontaktpersonordningen her.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner