Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Kontaktpersonen er NFFs bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med og uten driftsavtale) og kommunen. I tillegg er kontaktpersonen et bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og forbundet.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner