Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fastlønnstilskudd

Fastlønnstilskuddet bestemmes av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet i juni/juli hvert år, og skal gå direkte til å dekke en del av kommunens lønnsutgifter til ansatte fysioterapeuter.


Kalenderår

Fastlønnstilskudd

2022

kr 227 880

2021

kr 217 800

2020

kr 210 600

2019

kr 209 200

2018

kr 203 000

2017

kr 197 400

2016

kr 192 540

2015

kr 187 800

2014

kr 183 120

2013

kr 178 080

2012

kr 173 280

2011

kr 167 400

2010

kr 162 000

2009

kr 157 500

2008

kr 151 500

2007

kr 144 200

2006

kr 139 600

2005

kr 134 300

Fastlønnstilskuddet er hjemlet i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjenesten.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner