Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Presentasjoner fra konferanse for ledere og fagledere i kommunene

Lederkonferansen "Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunehelsetjenesten – rammevilkår og politiske føringer" ble avholdt 18.–19. september 2017. I denne artikkelen finner du alle presentasjonene fra konferansen.


Presentasjonene er lagt under "Relaterte dokumenter". Rekkefølgen av presentasjonene er som oppført i programmet for konferansen.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner