Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Presentasjonar frå leiarkonferansen "Leiing i utvikling"

Her finn du dei tilgjengelege presentasjonane frå konferansen 3. og 4. september 2018 for leiarar/fagleiarar i kommunehelsetenesta.


Presentasjonane og tilknytte dokument er vedlagde som relaterte dokument, og i den rekkjefølgja dei blei framførte på konferansen.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner