Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hefter, oversikter og rapporter for ledere

I dagens helsetjeneste er det kontinuerlige utfordringer i form av reformer, omorganiseringer, nye ledelses- og finansieringsformer, samhandling mellom helsetjenestenivåene og endrede krav. Dette er utfordringer som lederne forventes å håndtere.


I denne artikkelen finner du materiale om ulike temaer: tilskudd, kulturbygging, stresshåndtering, IA, arbeidshelse, og spesielle utfordringer i ledelse. Vi håper at dette materialet kan være til nytte for dere som er ledere.

Tilskudd fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet tildeler tilskudd til utvikling av og styrking av helsetjenesten på flere områder. Oppdatert oversikt over tilskuddsordningene finner dere her.

Lederen er kulturbygger nummer én
Lederen er kulturbygger nummer én i virksomheten. Lederen må gå i spissen for å utvikle et godt arbeidsmiljø som fremmer nærvær og er inkluderende. At lederen er bevisst rollen sin, er helt avgjørende i IA-arbeidet, mener Gunn Marit Helgesen, leder i KS. Les artikkelen her.

En av fire misfornøyd med stresshåndtering på arbeidsplassen
Stress er det vanligste helseproblemet på jobb, nest etter muskel- og skjelettplager, viser europeiske tall. I Norge mener 25 prosent av de spurte at stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på en god måte. Les artikkel.

Hefte om IA-avtalen
Partene i kommunal sektor har utarbeidet et hefte i serien Best sammen. Denne gang om å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne. Det nye heftet finner du her.

Best sammen om flere yrkesaktive år
Best sammen om flere yrkesaktive år er det sjette hefte i serien Best sammen, som partene i kommunesektoren har utarbeidet i fellesskap. Heftene skal gi tips og inspirasjon til arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Last ned heftet.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse
I denne rapporten presenteres forskningsfunn om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners Arbeidshelse samlet. Rapporten inneholder mange referanser til publiserte forskningsartikler fra internasjonal litteratur og fra Norge. Rapporten inneholder også en del statistikk og faktagrunnlag om det norske arbeidsmarkedet. Vi har sortert litteraturen etter hvilken arena eller nivå som studeres: individ, familie, arbeidsplass, arbeidsmarked og samfunn. Last ned rapport.

Leder i Unio
Det kan være en utfordring å ha ansvar for å lede ansatte som er organisert i samme forbund som du selv er medlem av, viser en Fafo-rapport utarbeidet på oppdrag fra Unio. Les FAFO-rapporten her.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner