Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Artikler og presentasjoner

Ledelsesutfordringene i helse- og omsorgstjenesten varierer med ledernivå, roller, oppgaver og ansvar. Virksomhetene spenner fra de største og svært komplekse helseforetakene til ledelse av fysioterapitjenesten i små kommuner. 


Hefter, oversikter og rapporter for ledere

I dagens helsetjeneste er det kontinuerlige utfordringer i form av reformer, omorganiseringer, nye ledelses- og finansieringsformer, samhandling mellom helsetjenestenivåene og endrede krav. Dette er utfordringer som lederne forventes å håndtere.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner