Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ledere


Artikler og presentasjoner

Ledelsesutfordringene i helse- og omsorgstjenesten varierer med ledernivå, roller, oppgaver og ansvar. Virksomhetene spenner fra de største og svært komplekse helseforetakene til ledelse av fysioterapitjenesten i små kommuner. 

Kontaktperson

Kontaktpersonen er NFFs bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med og uten driftsavtale) og kommunen. I tillegg er kontaktpersonen et bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og forbundet.


Fastlønnstilskudd

Fastlønnstilskuddet bestemmes av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet i juni/juli hvert år, og skal gå direkte til å dekke en del av kommunens lønnsutgifter til ansatte fysioterapeuter.


Regelverk

Aktuelle avtaler, lover, forskrifter og rundskriv for tariffområdene og for selvstendig næringsdrivende er oppdatert under hvert område. I tillegg inneholder publikumssiden fakta og kunnskap til bruk for å argumentere for fysioterapitjenesten.