Ledere


Regelverk

Aktuelle lover og forskrifter for tariffområdene og for selvstendig næringsdrivende er oppdatert under hvert område. I tillegg inneholder publikumssiden fakta og kunnskap til bruk for å argumentere for fysioterapitjenesten. 

Samlinger

NFF legger til rette for nettverkssamlinger hvert år for leder i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten sammen med en arrangementskomite. 


Kontaktperson

Kontaktpersonen er NFFs bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med og uten driftsavtale) og kommunen. I tillegg er kontaktpersonen et bindeledd mellom NFFs selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og forbundet.


Lønn

Lønn er  et av de viktigste virkemidlene for å sikre god og riktig kompetanse.


Nyhetsbrev

NFFs to nyhetsbrev til ledere, for ledere i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Artikler og presentasjoner

Ledelsesutfordringene i helse- og omsorgstjenesten varierer med ledernivå, roller, oppgaver og ansvar. Virksomhetene spenner fra de største og svært komplekse helseforetakene til ledelse av fysioterapitjenesten i små kommuner.