Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Helprivat virksomhet: «En god plan er halve jobben»


Av Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Å starte sin egen virksomhet og utvikle sitt eget konsept er for mange en drøm. Hva er det egentlig som skal til for å lykkes som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut i et marked hvor man må konkurrere mot andre fysioterapeuter med driftstilskudd og andre helsetilbydere?

Forretningsplan

En god strategi er nesten halve jobben, så å starte med en forretningsplan er en forutsetning. En forretningsplan er en skriftlig oppsummering av din forretningsidé, gjerne kombinert med dine faglige kunnskaper. Kan du lage deg en nisje innenfor fysioterapien, er det lettere å få oppmerksomhet om virksomheten. Er du for eksempelvis interessert i et felt som du gjennom din praksis har fått spesialkunnskap om, kan det være et godt grunnlag for å lykkes med egen virksomhet.

Før du starter opp, er det viktig å undersøke markedet der du skal starte din virksomhet. Passer markedet med din forretningsidé? Lokalkunnskap om området der du ønsker å starte, er en klar fordel. Det vil være lettere å få et nettverk dersom du også bor på stedet. Å være kjent i nærmiljøet som «fysioterapeuten» vil gi deg pasienter.

Økonomi

Det er flere muligheter for hvordan du kan finansiere din satsing. Noen tar opp lån, andre bruker oppsparte midler, mens andre igjen søker om offentlig støtte. Vær kritisk når det gjelder økonomi. Det er kjedelig å måtte jobbe seg i hjel på grunn av lån eller å måtte avslutte virksomheten med tap om du finner ut at dette allikevel ikke var noe for deg. Om det er behov for større låneopptak eller omfattende husleieforpliktelser, kan det være lurt å se på forskjellige selskapsformer,  f.eks. aksjeselskap, for å redusere risikoen for private tap.  

Oppstart

Å starte sammen med andre er ofte en god idé. Man kan utfylle hverandre når det gjelder kompetanse, fordele praktiske oppgaver og dele på utgiftene. Like viktig er det å lage gode avtaler i oppstartsfasen. På NFFs nettsider finner du standardkontrakter, sjekkliste for nye selvstendig næringsdrivende og informasjon om organiseringsformer. NFFs samarbeidspartner innen regnskap og revisjon kan konsulteres til gratis førstekonsultasjon og rabatterte priser, eller dersom du trenger råd og veiledning om regnskap og skatt. 

Systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (internkontroll) er lovpålagt. Internkontrollsystemer kan du lage helt selv, på våre nettsider finner du både veileder og skjemaer. Du kan også inngå avtale med vår samarbeidspartner Trinnvis til rabatterte priser. Trinnvis gjør internkontrolljobben mye enklere for deg gjennom et varslingssystem. 

Markedsføring 

Hvordan få pasienter til å velge deg? Markedsføring! Jungeltelegrafen er noe av det viktigste som finnes. Første bud er god kommunikasjon med pasienten. God kommunikasjon og gode relasjoner er i denne sammenheng viktigere enn ferdigheter. Hver pasient er like viktig. Det er bedre å unngå en negativ sak enn å få ti positive.

Markedsfør deg på en nøktern og saklig måte. En god, informativ nettside er nødvendig. Mange av dine fremtidige pasienter søker på nettet etter et tilbud som er skreddersydd til nettopp det de trenger. Om du har råd, vil det være en fordel med elektronisk timebestilling. Det er en enkel måte for pasientene å bestille time i en ellers hektisk hverdag. Bruk av forkortelsen MNFF («medlem av Norsk Fysioterapeutforbund») i din markedsføring vil være et kvalitetsstempel som gir deg et fortrinn. Du kan også stå helt gratis på NFFs hjemmesider under «Finn en fysioterapeut». Dette ordner du via din brukerprofil på «Min side».

Selger

I tillegg til å være fagperson må du også finne selgeren i deg selv. Du må overbevise dine samarbeidspartnere om at ditt tilbud er mer attraktivt enn dine konkurrenters. Vær der det skjer. Det kan bety å holde presentasjoner og delta på seminarer og i workshops. Derfor må du regne med en del gratis arbeid og dugnadstimer. Du må kontinuerlig jobbe med nettverksbygging og kunne gi det lille ekstra som ikke andre helsetilbydere kan eller vil gi. En samarbeidspartner kan alene gi deg 10 pasienter. Å konkurrere på pris er utfordrende, men du kan tilby bedre kunnskap og bedre oppfølging. Det er viktigere å øke omsetningen enn å senke kostnadene. 

Veien videre

Tenk langsiktig. Savner du en spesiell type tilbud der du driver din virksomhet eller har du noen tanker om hvilket ekstra tilbud som vil gi merverdi til din virksomhet, kan det gi økte inntekter. Skal virksomheten din kunne overleve over tid, må du jobbe med langsiktige mål. 

Teamspirit og trivsel på instituttet er en viktig suksessfaktor for å lykkes. Dette innebærer regelmessige møter, god kommunikasjon og felles innsats. En fysioterapeut med tilskudd jobber antakelig annerledes enn en fysioterapeut uten tilskudd. Dere er ikke nødvendigvis i direkte konkurranse med hverandre, da pasientgrunnlaget kan være forskjellig.  Ofte kan det være fruktbart med et samarbeid. De som prioriterer felleskap, trivsel og arbeidsmiljø, vil også oppleve å få dette tilbake i form av høyere inntekter. 

En vellykket helprivat virksomhet kommer ikke av seg selv, det krever hard jobbing, toleranse for perioder med dårlig økonomi, tid og masse pågangsmot. Men du er på vei til å nå drømmen om å være din egen sjef, ha fornøyde kunder, inspirerende kollegaer og en solid inntjening. Det er ikke alle som egner seg til det, men det finnes muligheter. Hva med deg?

Inspirasjon til denne artikkelen er hentet fra foredraget til Espen Hansen (Atlet fysio) om temaet på Ullevål Stadion, Oslo, 20. oktober 2017. 

Fysioterapeuten nr. 1-2018.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner