Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffarbeid

Her finner du informasjon om konsekvenser og plikter i forbindelse med streik, forklaringer på ord og uttrykk brukt i tariffarbeidet og aktuelle lover, forskrifter og rundskriv. Du finner også informasjon med relevans for betegnelsen ”spesialfysioterapeut” og gjeldende fastlønnstilskudd.

Virksomheter uten avtale

NFF arbeider for at alle medlemmer skal ha muligheten til å omfattes av en tariffavtale.