Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ansatt og arbeidsvilkår


Side 2 av 2

Permisjon

Ansatte arbeidstakere har visse tilfeller rett til permisjon. Det innebærer at arbeidstaker i noen livssituasjoner kan fritas for arbeidsplikten for en bestemt periode.


Trakassering

Ubehagelige bemerkninger, upassende berøringer fra pasienter, kollegaer eller ledere, vold eller mobbing: Hvilket vern gir loven mot krenkende atferd på arbeidsplassen?


Varsling

Varsling er at en arbeidstaker sier ifra om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, til noen som har mulighet til å gjøre noe med forholdet.


Side 2 av 2