Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Trakassering

Ubehagelige bemerkninger, upassende berøringer fra pasienter, kollegaer eller ledere, vold eller mobbing: Hvilket vern gir loven mot krenkende atferd på arbeidsplassen?


Du får grunnleggende kunnskap om temaet i denne artikkelen:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner