Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Smittsomme sykdommer

Fysioterapeuter møter stadig oftere på pasienter med smittsomme sykdommer som er vanskelige å behandle med antibiotika. Og fysioterapeuter kan selv bli smittet med en slik sykdom. Hvilke konsekvenser kan det få for ditt arbeidsforhold?


I denne artikkelen, skrevet av advokat Morten Bjerkhaug i NFFs forhandlingsseksjon, berører vi flere problemstillinger du kan komme opp i:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner