Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Personvern og informasjonssikkerhet

Her finner du veileder og annen informasjon knyttet til Norm for informasjonssikkerhet (Normen). Slik informasjon skal gjøre det enklere for fysioterapeuter å etterleve lovpålagte krav på området.


Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker:

Ulike journalsystemløsninger – de viktigste sikkerhetskravene knyttet til personvern og informasjonssikkerhet:

Norsk Helsenett:

Se også andre nettressurser under "Relaterte lenker".

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner