Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Pensjon

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er medlem av Unio, Norges nest største hovedsammenslutning på arbeidstakersiden. NFF arbeider gjennom og sammen med Unio for at både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal få gode inntekts- og arbeidsvilkår.

Les mer om pensjon på Unios nettsider/Pensjon og trygd.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner