Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Pensjon

Pensjonssystemet er bygget opp av tre nivåer: alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing.


Pensjonsordningene for ansatte er beskrevet utførlig her:

For selvstendig næringsdrivende er privat pensjonssparing spesielt viktig som et tillegg til folketrygdens alderspensjon. Der ansatte automatisk får tjenestepensjon fra sin arbeidsgiver, er selvstendig næringsdrivende selv ansvarlig for å opprette sin egen pensjonsordning. I den forbindelse bør selvstendig næringsdrivende medlemmer vurdere å tegne tjenestepensjonsforsikring gjennom NFF. NFFs forsikringskontor kan gi individuell veiledning her: https://www.fysioforsikring.no/.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner