Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Likestilling

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er medlem av Unio, Norges nest største hovedsammenslutning på arbeidstakersiden. Unios ledetråd i det likestillingspolitiske arbeidet er at alle kvinner må kunne forsørge seg selv.

Les mer om likestilling på Unios nettsider/Likelønn og likestilling.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner