Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Juridisk bistand

NFF kan gi juridisk bistand til medlemmer etter bestemte retningslinjer.


I artikkelen det er lenket til nedenfor, omtaler vi en rekke forhold omkring juridisk bistand fra NFF som forbundets yrkesaktive medlemmer bør kjenne til. Der finnes også retningslinjer for slik bistand og vedtekter for NFFs Rettshjelpfond.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner