Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Inkluderende arbeidsliv

På denne siden finner du generell informasjon og dokumenter knyttet til intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).


Gjennom IA-avtalen samarbeider partene i arbeidslivet og regjeringen for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Norsk Fysioterapeutforbund er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og involvert i IA-samarbeidet gjennom Unio.

Om IA-samarbeidet og IA-arbeid generelt

Sentrale IA-ressurser 2014-2022

* * *

Ressurssider

Faglig veileder

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner