Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Inkluderende arbeidsliv

På denne siden finner du generell informasjon og dokumenter knyttet til intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Gjennom denne avtalen samarbeider partene i arbeidslivet og regjeringen for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Norsk Fysioterapeutforbund er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og involvert i IA-samarbeidet gjennom Unio.

Offisielt nettsted for IA-samarbeidet er www.inkluderende.no. Se også temasidene til Arbeidsdepartementet: Inkluderende arbeidsliv.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner