Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Etisk refleksjon i hverdagen

For å få til etisk refleksjon er det grunnleggende å snakke sammen og lytte til hverandre om hva som er viktig for oss. 


Hvilke verdier har vi, og hvordan virker det inn på de valgene vi tar? Ofte kan ulike verdier trekke i motstridende retninger, og etisk refleksjon kan hjelpe oss til å ta valg og begrunne dem ved å gå gjennom ulike trinn på en systematisk måte.

Trinnene i etisk refleksjon 

  1. Snakk sammen og lytt til hverandre om hva som er fakta i situasjonen. Hva er problemet?
  2. Identifiser dilemma. Hvilke verdier blir berørt? Hva må jeg velge imellom?
  3. Vurder handlingsalternativene. Hva fører til mest godt? Hva er konsekvensene i forhold til juridiske aspekter, yrkesetiske retningslinjer, faglig kunnskap, samvittigheten?
  4. Ta et valg, og begrunn hvorfor det er det beste valget.

Eksempel: Du oppdager at din kollega med driftstilskudd tar for høye takster.

  1. Du tar opp med din kollega at du lurer på om han tar høyere takster enn han har lov til. Hør på hva han har å si om det.
  2. Det er bestemt i forskrift hvilke takster en kan ta. Hver enkelt er ansvarlig for å følge lover og forskrifter, men mislighold kan gå utover omdømmet til hele instituttet, og er derfor viktig å ta opp.
  3. Handlingsalternativer:
  • La kollegaen fortsette å ta for høye takster uten å snakke mer om det.
  • Ta opp forskriften om stønad til utgifter til fysioterapi som gjelder, og diskuter med kollegaer hvordan reglene følges opp på arbeidsplassen. Bli enige om verdier og spilleregler som skal kjennetegne arbeidsplassen.
  • Ta opp takstbruken med kommunen som er avtalepart.

4. Du velger alternativ b: å ta opp takstbruk til diskusjon, fordi det kan bety bevisstgjøring av at det er brudd på forskrift og føre til bedre samhold og arbeidsmiljø på instituttet. Du risikerer heller ikke at instituttets omdømme blant pasientene blir belastet.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner