Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Aktuelle tema


Juridisk bistand

NFF kan gi juridisk bistand til medlemmer etter bestemte retningslinjer.

Etikk

Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved fysioterapeuters yrkesutøvelse. Her kan du lese om Norsk Fysioterapeutforbunds arbeid knyttet til etikk og om Rådet for fysioterapietikk.


Kommunesammenslåing

Her har vi lagt nyttig informasjon for tillitsvalgte og andre medlemmer som berøres av kommunesammenslåinger. Dokumentene krever innlogging.


Seniorpolitikk

Seniorpolitikk i arbeidslivet bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som arbeidslivet trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet.


Pensjon

Pensjonssystemet er bygget opp av tre nivåer: alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing.

Likestilling

NFF er medlem av Unio, Norges nest største hovedsammenslutning på arbeidstakersiden. Unios ledetråd i det likestillingspolitiske arbeidet er at alle kvinner må kunne forsørge seg selv.Inkluderende arbeidsliv

På denne siden finner du generell informasjon og dokumenter knyttet til intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Personvern, informasjonssikkerhet og internkontroll

Fysioterapeuter er i sin virksomhet pålagt å vareta personvern og informasjonsikkerhet og utøve internkontroll. Her finner du veiledere og annen informasjon som skal gjøre det enklere for fysioterapeuter å overholde kravene på disse områdene.


Smittsomme sykdommer

Fysioterapeuter møter stadig oftere på pasienter med smittsomme sykdommer som er vanskelige å behandle med antibiotika. Og fysioterapeuter kan selv bli smittet med en slik sykdom. Hvilke konsekvenser kan det få for ditt arbeidsforhold?