Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Jus & arbeidsliv


Næringsdrivende

Informasjon og veiledning for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, med og uten driftstilskudd.Student og turnus

På vei inn i din yrkeskarriere som fysioterapeut? Her får du mer kunnskap om forhold som særlig angår sisteårsstudenter og turnusfysioterapeuter.


Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for fysioterapeuter.