Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakturaopplysninger


Norsk Fysioterapeutforbund ønsker å motta fakturaer på EHF-format. Leverandører som ikke kan sende på EHF-format, kan sende e-post med vedlegg i PDF til følgende adresse:

840414892@autoinvoice.no

Vi ber også om at hver faktura blir merket i referansefeltet med en unik referanse for den/de aktuelle tilsatte i NFF. Denne referansen er førsteleddet (bokstavene før krøllalfa-tegnet) i e-postadressen til vedkommende.

Forbundets post- og fakturaadresse er:

Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 147 Sentrum
0102 OSLO

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Organisasjonsnummer

840 414 892