Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakturaopplysninger


Norsk Fysioterapeutforbund ønsker å motta fakturaer på EHF-format. Leverandører som ikke kan sende på EHF-format, kan sende e-post med vedlegg i PDF til følgende adresse:

840414892@autoinvoice.no

Alle fakturaer merkes med prosjektnummer (8-siffer) og navn på referanseperson. Faktura uten prosjektnummer vil bli avvist.

Forbundets post- og fakturaadresse er:

Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 147 Sentrum
0102 OSLO

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Organisasjonsnummer

840 414 892