Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Velkomstbrosjyre

NFFs velkomstbrosjyre for nye medlemmer.


Om medlemskap i NFF

Dette er en velkomstbrosjyre som sendes alle nye medlemmer i NFF. Teksten er utformet spesielt for medlemmene, men også andre fysioterapeuter kan ha interesse av innholdet. NB: Maksimum fem eksemplarer per bestilling.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Betaling

Administrasjonsgebyr på kr 35,- og porto kommer i tillegg. Les mer om bestilling, betaling og returrett under "Butikk".