Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Plakater

Plakater til oppslag hos fysioterapeuten og om fysioterapi/NFF.


Beveg deg ...

Om gode bevegelser og god helse. Format: 50 x 70 cm.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Betaling

Administrasjonsgebyr på kr 35,- og porto kommer i tillegg. Les mer om bestilling, betaling og returrett under "Butikk".