Jubileumshefte 1936–2016

Jubileumshefte for Norsk Fysioterapeutforbund 1936–2016

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Alle priser inkl. mva.


Formålet med dette jubileumsheftet har vært å lage et oppslagsverk til allmenn bruk for interesserte, men særlig til bruk for fysioterapeuter, samarbeidspartnere, utdanningssteder og forbundets egne tillitsvalgte og ansatte. Heftet ble formelt offentliggjort og overrakt Norsk Fysioterapeutforbund på Hovedlandsmøtet til forbundet i november 2016.

Redaksjonen for jubileumsheftet har bestått av Lisbeth Hårstad, Inga Bilberg og Toril Bergerud Buene. Tekstkonsulent: Hanne Borgen Vassnes. Layout: Kirsten Stiansen.

Jubileumsheftet er på 68 sider, og trykt i et begrenset opplag. Heftet vil også bli gjort tilgjengelig som e-blad på NFFs nettsider.

Om nettbutikken

For å få medlemspris må du logge deg inn. Administrasjonsgebyr på kr 35,- og porto kommer i tillegg. Les mer om bestilling, betaling og returrett under "Butikk".