Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Brosjyrer fra faggruppene

Brosjyrer for pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester. En bestilling kan ikke overstige 50 eksemplarer.


Bekkenbunnen

Ny brosjyre (2014), sist oppdatert i 2019. Utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Bekkenleddsmerter

Ny brosjyre, utgitt i februar 2020.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi for eldre

Revidert i 2012. Utarbeidet av NFFs faggruppe fysioterapi for eldre.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Hjerte- og lungefysioterapi

MIDLERTIDIG UTILGJENGELIG. Revidert i 2012, sist oppdatert i 2014. Utarbeidet av NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi ved kreft og lymfødem

Revidert i 2010, sist oppdatert i 2015. Utarbeidet av NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi. 

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Idrettsfysioterapi

Sist oppdatert i 2011. Utarbeidet av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Terapiridning

UTDATERT, IKKE TILGJENGELIG.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Psykomotorisk fysioterapi

Ny utgave 2019. Utarbeidet av NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi for kvinner

Sist oppdatert i 2018. Utarbeidet av NFFs faggruppe for kvinnehelse.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Manuellterapi

Revidert i 2020. Utarbeidet av NFFs faggruppe for manuellterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Fysioterapi for barn og unge

Sist revidert i 2018. Utarbeidet av NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi.

Pris medlemmer: kr 0,-

Pris ikke-medlemmer: kr 0,-

Side 1 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Betaling

Administrasjonsgebyr på kr 35,- og porto kommer i tillegg. Les mer om bestilling, betaling og returrett under "Butikk".