Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bekreftelse på medlemskap

Trenger du bekreftelse på medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund, kan du logge deg inn på «Min side» på www.fysio.no og ta skjermdump og/eller utskrift av medlemsprofilen din eller «Kontaktkort» i «Min side»-menyen. Når du er logget inn, kan du også velge å laste ned en kopi av den siste kontingentfakturaen du har betalt til forbundet. Du kan også bruke mobilappen «NFF Medlemskort» til å vise at du er medlem.

Pass på at «Kontaktkort» og profilen din på «Min side» for øvrig til enhver tid er fullstendig utfylt med riktig  kontaktinformasjon og andre personlige opplysninger. 


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner