Kan du ikke se eposten? Åpne den i nettleseren
Desember 2016
Forbundsstyret 2017–2019

Kjære medlemmer,

Vi lar det nye Forbundsstyret, stappfullt av engasjement og erfaring, trone på topp i dette nyhetsbrevet, og ønsker dem lykke til med å lede forbundets arbeid for å fremme fysioterapi og fysioterapeuters interesser i den neste treårsperioden.

Forbundet har bak seg en travel høst, med flere oppturer. Her er noen av dem:

– Regjeringen har sendt ut sitt forslag om henvisningsfri tilgang til fysioterapi på høring.

– ASA 4313-forhandlingene ga gjennomslag på flere punkter, og resultatet ble godt mottatt av medlemmene.

– Vi opplever igjen at vi får påvirket utfallet i enkeltsaker, som for eksempel den mildt sagt oppsiktsvekkende kunngjøringen av et ledig driftstilskudd i Ullern bydel i Oslo, som er omtalt i dette nyhetsbrevet.

– Våre dyktige og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte bidrar stadig til å få fram viktige saker i mediene, som Ingunn Bringsvor Nilsen her gjør på debattplass i Bergens Tidende:

http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Dyrere-a-vare-kronisk-syk-327695b.html

– Hovedlandsmøtet stod meget samlet om NFFs faglige, politiske og organisatoriske arbeidsfelt de neste tre årene, samt de økonomiske rammevilkårene for forbundet. Du kan lese mer om noen av sakene på Hovedlandsmøtet i siste utgave av Fysioterapeuten (nr. 10–2016).

Når det gjelder medlemskontingenten fra 1. januar 2017, er én av endringene som Hovedlandsmøtet vedtok, at kontingenten skal betales kvartalsvis, ikke halvårlig som før. For øvrig er det stadig flere medlemmer som velger å betale kontingenten per avtalegiro. Noe for deg også?

Ved hvert årsskifte forbereder vi oss på utfordringene som vi kjenner til, eller som vi aner vil komme. I 2017 står én utfordring i en særstilling: Forliket mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2017 har fjernet sykdomslista – som det før forhandlingene var flertall for på Stortinget – og skapt store økonomiske og praktiske utfordringer for kommunene. Spesielt NFFs ledere i den kommunale fysioterapitjenesten kan derfor ha god nytte av at forbundet nå har opprettet en egen Facebook-gruppe for ledere. Den ble tatt svært godt imot av målgruppen, har allerede fått et høyt antall medlemmer, og aktiviteten er i full gang.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Norsk Fysioterapeutforbund

* * *

Dette nyhetsbrevet er en abonnementstjeneste. Du melder deg av ved å bruke lenken nederst i dette nyhetsbrevet. Om du vil melde deg på igjen senere – med den e-postadressen du selv foretrekker – bruk påmeldingsruten som er plassert nederst på alle sidene på www.fysio.no.

Denne eposten er sendt til *|EMAIL|* via vår nettside, www.fysio.no.
Du mottar den fordi du har meldt deg på NFFs nyhetsbrev.

Trykk her om du ikke ønsker nyhetsbrev fra NFF.