Kan du ikke se eposten? Åpne den i nettleseren
Mars 2018
Illustrasjon til NFFs nyhetsbrev mars 2018 - to barn på akebrett

Kjære medlemmer,

Aktiviteten i illustrasjonen vi pryder dette nyhetsbrevet med, synes langt mer relevant for de nærmeste ukene enn hagestell, båtpuss og andre vårlige sysler. Likevel: Kalenderen taler sitt tydelige språk, og Norsk Fysioterapeutforbund er derfor godt i gang med forberedelsene til vårens kraftanstrengelser på forhandlingsfronten: hovedtariffoppgjøret og takstoppgjøret.

Arbeidstakerorganisasjonene og regjeringen kom tidligere denne måneden fram til et anbefalt resultat når det gjelder ny tjenestepensjon i offentlig sektor, etter tøffe forhandlinger. Det er grunn til å anta at årets tarifforhandlinger mellom partene i arbeidslivet vil bli minst like krevende. Forventninger om en "ordentlig reallønnsvekst" – og å se 3-tallet – var budskapet fra Unio-leder Ragnhild Lied på Unios inntektspolitiske konferanse 14. mars.

At etterspurt kompetanse og høyere utdanning må verdsettes skikkelig, er et argument som gjerne kommer opp i forhandlinger om lønn og inntekt. Betydelig mindre oppmerksomhet har vært rettet mot hvordan fysioterapeutens kompetanse, bakgrunn, interesser og andre forhold ved praksisprofilen kan brukes aktivt og kreativt for å øke inntjeningen. I dette nyhetsbrevet tar vi derfor med invitasjonen til tre nye kurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, rettet mot utvikling og markedsføring av fysioterapivirksomhet. Merk søknadsfristen: 23. mars.

Fysioterapikongressen 2018 er for lengst forbi, men vi håper den vil sette varige spor. De fleste artiklene i Fysioterapeuten nr. 2-2018, som nylig er utgitt, er knyttet til kongressen. I nyhetsbrevet her finner du dessuten en artikkel med et solid knippe presentasjoner fra kongressen. De får stå som konkrete, varige byggeklosser i tre innholdsrike dager.

Med vennlig hilsen
Norsk Fysioterapeutforbund

* * *

Dette nyhetsbrevet er en abonnementstjeneste. Du melder deg av ved å bruke lenken nederst i dette nyhetsbrevet. Om du vil melde deg på igjen senere – med den e-postadressen du selv foretrekker – bruk påmeldingsruten som er plassert nederst på alle sidene på www.fysio.no.

Denne eposten er sendt til *|EMAIL|* via vår nettside, www.fysio.no.
Du mottar den fordi du har meldt deg på NFFs nyhetsbrev.

Trykk her om du ikke ønsker nyhetsbrev fra NFF.