Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 7 av 63

Faglig nettressurs – videokonsultasjoner

I forbindelse med stenging av fysioterapiklinikker anbefales det at fysioterapeuter tar i bruk videokonsultasjon for de pasientene det egner seg for. Her finner du regelverk, muligheter og diverse tips og råd.

Kontantstøtte etter påske

Kontantstøtte til fysioterapeuter og andre virksomheter kommer etter påske. Det ble klart i dag, etter at regjeringen for en uke siden varslet en omfattende «kontantstøtteordning» for næringslivet.
Råd til selvhjelp for næringsdrivende i koronatider

Pandemien har ført til at næringsdrivende fysioterapeuter måtte stenge i en lengre periode, og mange har lidd økonomisk tap.Myndighetene har innført flere nye ordninger for å hjelpe alle typer næringsdrivende, og ordningene er generelle og skal favne ...Lungefysioterapi – hvordan forebygge og behandle?

Helsetjenesten har nå behov for flere fysioterapeuter som jobber med lungefysioterapi, og NFF har stor etterspørsel etter mer informasjon om lungefysioterapi fra fysioterapeuter som ønsker å oppdatere sin grunnkunnskap.
Anbefaling til arbeidsgivere for helsepersonell

Helsedirektoratet har gitt en anbefaling til arbeidsgivere om å så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus.

Ingen NFF-kurs frem til sommeren

Norsk Fysioterapeutforbund har vedtatt å utsette eller avlyse alle kurs i regi av forbundet frem til sommeren. Møter i regi av NFF gjennomføres elektronisk.Side 7 av 63