Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 62 av 63

Nålebehandling som tilleggstjeneste

Vedtak i NFFs sentralstyre i desember 2012 innebærer at NFF ser på nålebehandling basert på en fysioterapeutisk undersøkelse som en tilleggstjeneste etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Denne vurderingen erstatter tidlig ...

Trening av barn – gir det mening?

NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi (BUF) tar opp et viktig og mangefasettert tema på sitt tredagers fagseminar i Sandvika, Bærum.


Søkelys på helsefremmende arbeidsplasser

NFFs faggruppe for ergonomi arrangerer fagdag på Gardermoen 7. mars. Gjennomgående tema vil være helsefremmende arbeidsplasser, og to solide forelesere, Steffen Torp og Cathrine Enstrøm-Simonsen, vil gi deltakerne en grundig innføring i hva en helsef ...


Enighet om ny ASA 4313

NFF og KS er enige om en ny avtale for drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313) for perioden 1. januar 2013 til og med 31. desember 2014. 


Ledig stilling som konsulent/seniorkonsulent

I administrasjon/økonomi-seksjonen har vi ledig stilling for initiativrik konsulent/seniorkonsulent. Seksjonen består av i alt syv ansatte, og har blant annet ansvar for sentralbord, resepsjon, post/arkiv, medlemsregister, IT og økonomi.Ledig stilling (50 %) som advokat/jurist

Vi søker en advokat i halv stilling, alternativt jurist, innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Norsk Fysioterapeutforbunds forhandlingsseksjon består av i alt ni ansatte, og arbeider med lønns-, inntekts- og arbeidsforhold og forhandler for ...

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver

I generalsekretærens stab har vi ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Staben består av i alt fire personer, og fungerer som bindeledd mellom politisk og administrativ virksomhet i NFF. Staben arbeider med saks- og møteforberedelser, utredninge ...


Kvinnehelseseminar med spennvidde

NFFs faggruppe for kvinnehelse arrangerer sitt fagseminar 7.–8. mars 2013 i Oslo. Seminaret er åpent for alle interesserte. 


Forhandlinger om ASA 4313 for perioden 2013–2014

Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet ble sagt opp til reforhandling av partene i høst. NFF har nylig levert krav til endringer i avtalen. 


Ledig stilling som forhandlingssjef/seksjonsleder

I forhandlingsseksjonen har vi ledig stilling som forhandlingssjef/seksjonsleder. Stillingen innebærer overordnet ansvar for NFFs tariff-, takst- og avtaleforhandlinger, tillitsvalgtopplæring og opplæring av kontaktpersoner blant selvstendig næringsd ...Side 62 av 63