Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 6 av 63Bransjestandard kan komme søndag 19. april

I personlig kommunikasjon med forbundsleder Gerty Lund har helsedirektør Bjørn Guldvog uttrykt at det tas sikte på å gjøre dokumentet tilgjengelig i løpet av 19. april.Bransjestandard for 1-1-behandling

Som varslet i påsken har Helsedirektoratet sendt på høring et forslag til bransjestandard for smittevern for helsevirksomheter med 1-1-behandling, både i og utenfor offentlig helsetjeneste.


Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.Vi stenger – men holder påskevakt!

Sekretariatet holder stengt for ordinær drift i påsken. På grunn av koronakrisen har vi likevel medarbeidere på vakt for å ivareta medlemmenes henvendelser.Side 6 av 63