Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 5 av 63


Kirsti Glad har gått bort

Det er med stor sorg vi informerer om at vår gode kollega gjennom nesten 30 år, Kirsti Glad, har gått bort etter kort tids sykeleie.


Noen tanker om NFF og 1. mai

Forbundsleder Gerty Lund deler sine tanker om NFF i lys av arbeiderbevegelsens internasjonale demonstrasjonsdag. Hva betyr dagen for NFF – et partipolitisk uavhengig og nøytralt forbund?

Veiledningsvideo for kontantstøtte-søknad

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund har nå tilgang til en digital veiledning til utfylling av søknad om støtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet. Ny versjon er tilgjengelig (21.mai 2020).Evaluering av NFFs organisasjon

Medlemmene i Norsk Fysioterapeutforbund vil i neste uke få mulighet til å gi sitt bidrag til en evaluering av NFFs organisasjon, vedtatt av Landsmøtet. Les hva forbundsleder Gerty Lund skriver om dette.Smittevern – NFFs veileder er klar

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har på bakgrunn av føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI) samlet mye viktig informasjon i en veileder for fysioterapeuter. 


Lønnsundersøkelsen i 2019

Lønnsundersøkelsen i 2019 er gjennomført på lik linje med de foregående årene blant forbundets ansatte medlemmer i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen er basert på lønn fra desember 2019 i de største avtaleområdene våre.Side 5 av 63