World Physiotherapy støtter NFF – avviser dobbeltautorisasjon

Verdensorganisasjonen for fysioterapi – ved leder Emma Stokes og IFOMPT-leder Laura Finucane – gir sterk støtte til NFFs argumenter mot en egen autorisasjon for manuellterapeuter.


World Physiotherapy har 125 medlemsorganisasjoner, og representerer gjennom dem mer enn 685 000 fysioterapeuter.

International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) er en undergruppe i World Physiotherapy, og et fellesskap for den store gruppen av fysioterapeuter verden over med videreutdanning i undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser. NFFs faggruppe for manuellterapi er tilsluttet IFOMPT gjennom IFOMPT Norge.

I et brev av 28. februar 2022 til forbundsleder Gerty Lund i NFF uttrykker de to World Physiotherapy-toppene sin sterke støtte til NFFs argumenter mot å la helsepersonellovens bestemmelser om autorisasjon omfatte en videreutdanning i fysioterapi, så som manuellterapi. De viser i stedet til at slike videreutdanninger kan danne grunnlag for spesialistgodkjenning, gjennom programmer som (vår utheving):

«do not create a new profession but recognise higher levels of attainment within the physiotherapy profession across a range of areas. Any proposal to classify physiotherapists who have additional further qualifications as a new profession is counter to international policy and practice and should be rejected.»

Stokes og Finucane peker avslutningsvis på at ikke noe annet land i verden har lagt opp et videreutdanningsløp i fysioterapi som skal lede til en ny profesjon.

Brevet fra World Physiotherapy er vedlagt som relatert dokument.