World Physiotherapy - nytt navn, logo og nettside

World Confederation for Physical Therapy (WCPT) har skiftet navn, samt fått ny logo og ny nettside. 


Nytt navn

Det er flere grunner til navneendringen. Noen av disse er:

  • Navneforvirring - det har vært mange eksempler på unøyaktigheter i bruken av navnet, både skriftlig og muntlig - av andre organisasjoner og faktisk også av egne medlemsorganisasjoner.
  • Flertallet av medlemsorganisasjonene bruker fysioterapi og fysioterapeut for å beskrive yrket og personene som jobber i yrket, ikke physical therapy og physical therapist.
  • WCPT ble grunnlagt i 1951 av 11 foreninger. Den globale fysioterapiorganisasjonen består nå av 121 medlemsorganisasjoner som representerer mer enn 625000 fysioterapeuter.
  • Det nye navnet, World Physiotherapy, er en tydelig, enkel og effektiv beskrivelse av det globale yrket.

Ny logo

Logoen skal symbolisere globale forbindelser, bevegelse og velvære.

Fargene som er benyttet er friske, klare og inviterende og skal reflektere organisasjonens optimisme.

Ny nettside

På den nye nettsiden vises nå medlemsorganisasjoner på en tydelig måte og organisasjonens arbeid i ulike deler av verden blir viet plass. Det er lagt til nye seksjoner som fokuserer på påvirkningsarbeid og prosjektarbeid, samtidig som ressurssidene er omorganisert slik at det blir lettere å finne fram til policy-dokumenter, retningslinjer og ulik informasjon, for eksempel informasjon om Verdens fysioterapidag.

 

Ny logo