Vil ha Stortinget til å snu i autorisasjonssaken

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) jobber for å hindre dobbeltautorisasjon for manuellterapeuter, og har ikke gitt opp håpet om å lykkes.


Tirsdag 15. februar kom sjokkbeskjeden om at Stortingets helse- og omsorgskomité ønsker at manuellterapeuter skal få dobbeltautorisasjon. Saken skal behandles i Stortinget 3. mars. 

Forbundsleder Gerty Lund i NFF og leder Lennart Bentsen i NFFs faggruppe for manuellterapi står på barrikadene i håp om å få sentrale politikere til å forstå hva forslaget innebærer. 

– Vi satser alt på å få politikerne til å forstå hvor meningsløst forslaget er. Forhåpentligvis lytter de mer på oss enn på LO, sier Gerty Lund og Lennart Bentsen. 

– Det kan kanskje virke som en bagatell at manuellterapeuter skal få dobbeltautorisasjon. Det er dessverre ikke en bagatell. Det vil kunne skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av våre spesialister. Pasientene trenger at spesialister godkjennes, slik at pasientene blir sikre på hvilken kompetanse fysioterapeuter har, sier Lund. 

Hun reagerer på at LO – hvor Norsk Manuellterapeutforening er medlem – tar viktige avgjørelser om norsk helsepolitikk, og at det gjøres bak lukkede dører.  

Lund og Bentsen mener det er hevet over enhver tvil at det er LO som står bak avgjørelsen i komiteen. Det har blant annet NMF takket LO for på sine nettsider. 

– Det er meningsløst at LO skal bestemme hvem som skal ha – og eventuelt hvem som ikke skal ha – autorisasjon som helsepersonell i Norge. Det er kun mulig fordi LO gir flere millioner kroner i valgkampstøtte til Arbeiderpartiet og SV. LO har ikke kompetanse til å ta denne avgjørelsen, og de har heller ikke det store flertallet av fysioterapeuter i ryggen, sier Lund og Bentsen. 

De påpeker at det er Norsk Fysioterapeutforbund som organiserer flertallet av norske fysioterapeuter, og at NFFs stemme derfor må veie tyngst. 

Lund og Bentsen reagerer også på at LO hevder prosessen har vært åpen. 

– I hvilke fora har den i så fall vært åpen? Dobbeltautorisasjonen var ikke med i forslaget fra helse- og omsorgsministeren, da han foreslo autorisasjon for naprapater og osteopater, og den var derfor heller ikke med i høringsrunden. Sist gang denne saken ble bredt belyst og åpent behandlet, ble den grundig avvist både faglig og politisk, sier Lund.  

LO argumenterer med at det finnes enkelte spesielle tilfeller der helsepersonell har to autorisasjoner, at dobbeltautorisasjon skal være tryggere for pasientene, og at det vil avhjelpe fastlegene.

– Dette er rent politisk innsalg, uten forankring hos verken fagmyndighetene eller hovedorganisasjonen for fysioterapeuter og manuellterapeuter, som er NFF, sier faggruppeleder Bentsen.

– Vi kan berolige ansatte i LO og stortingspolitikere med at fysioterapeuter ikke trenger en dobbeltautorisasjon for å samarbeide med fastleger. Det skjer allerede i stor grad, enten du er psykomotorisk fysioterapeut, manuellterapeut, idrettsfysioterapeut, har en annen spesialitet eller er generalist, sier Lund. 

Hun viser blant annet til et rykende ferskt eksempel fra Tromsø, hvor fysioterapeuter med én autorisasjon på kort tid har overtatt konsultasjonene av 1000 pasienter med skader og plager som normalt ikke krever kirurgi. Og det med legenes støtte. Videre viser hun til gode erfaringer som avtalefysioterapeuter, også manuellterapeuter, i Trondheim og Kristiansand har med leger i det såkalte knutepunktprosjektet. 

Torsdag 3. mars behandler Stortinget autorisasjonssaken. Frem til det vil Bentsen og Lund jobbe iherdig for at stortingspolitikerne skal stemme imot forslaget fra helse- og omsorgskomiteen.

– Ja, vi setter alle kluter til og jobber bredt, sier Lund.