Vil du følge med på Landsmøtet 2020?

(oppdatert 25. november med programoversikt) Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i 2020 gjennomføres onsdag 25. november. Vi har lagt til rette for at alle interesserte kan følge møtet når som helst fra start kl. 0900 til mål kl. 1800.


Her er lenken som gir deg tilgang til å følge med på Landsmøtet 2020 via Zoom:

Om du ikke har lastet ned Zoom, kan du klikke på «Join from Your Browser» når du kommer til dette skjermbildet:

Zoom-bruk utan nedlasta Zoom LM 2020

Landsmøtesaker og nyheter
Medlemmer i NFF kan logge seg inn til saksdokumentene til Landsmøtet 2020, se relaterte lenker.

Landsmøtet vedtar blant annet justert budsjett og endringer i NFFs lover og vedtekter. Blant sakene på Landsmøtet 2020 nevner vi spesielt behandling av evalueringen av NFFs organisasjonsmodell. Mange medlemmer og organisasjonstillitsvalgte har bidratt i evalueringen. I tillegg skal Landsmøtet gjennomføre to suppleringsvalg: leder av Tariffpolitisk utvalg og varamedlem til Valgkomiteen.

Nyheter knyttet til landsmøteforhandlingene vil bli publisert på vanlig nyhetsplass på forbundsforsiden. Nedenfor er en oversikt over når sakene er til behandling på Landsmøtet.

Programoversikt Landsmøtet 2020 (bilde)

Velkommen til Landsmøtet 2020!