Vi minnes Inger Marie Veening

Tidligere forbundsleder i NFF, Inger Marie Veening, gikk bort 22. januar 2019, nær 77 år gammel.


Inger Marie Veening var forbundsleder i årene 1984–1989. Det var en turbulent periode i forbundet, både politisk og organisatorisk. Veening fikk æren av å lede forbundet ved 50-årsjubileet i 1986, som ble feiret med fagkongress og mottakelse i Oslo rådhus.

Veenings første år som forbundsleder var preget av splittelsen blant selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i synet på den nye loven om kommunehelsetjenesten. Uenighet omkring finansieringsordningen for fysioterapi førte til at en gruppe medlemmer gikk ut av forbundet og dannet sin egen organisasjon. Samtidig som NFF opplevde en merkbar nedgang i antall medlemmer på grunn av splittelsen, måtte Veening og resten av organisasjonen bruke krefter på å følge opp den nye loven til beste for fysioterapeuter i kommunene.

Blant de viktigste sakene for NFF i disse årene var å få opprettet stillinger som kommunefysioterapeut. Andre saker under Veenings år som forbundsleder var utvikling av NFFs etterutdanningsvirksomhet, og arbeidet med å sikre egne fagsjefer og få egne stillinger for fysioterapeuter ved fylkeslegekontorene.

Det var også i Inger Marie Veenings forbundslederperiode at NFF meldte seg inn i en hovedsammenslutning. Det skjedde i 1986, og valget falt på Akademikernes Fellesorganisasjon (AF). Tilknytning til en hovedsammenslutning var nødvendig for å beholde forhandlingsretten. Den betydelige kontingentøkningen som en slik tilknytning medførte, var derimot ikke like populær blant medlemmene.

Politikk i videre forstand kom også til å få betydning i disse årene. Veening tok initiativ til boikotten av WCPTs generalforsamling og verdenskongress i 1987 som ble vedtatt av landsstyret i 1985. Vedtaket var en protest mot at Sør-Afrikas fysioterapeutforbund ikke ble ekskludert fra WCPT, og fikk delta på WCPTs møter. Bakteppet var FN-resolusjon 40/64, som oppfordret alle organisasjoner til – i protest mot Sør-Afrikas apartheid-politikk – å ikke delta på møter der landet var representert, og at apartheid-politikken var i strid med WCPTs etiske regler.

Norsk Fysioterapeutforbund minnes Inger Marie Veening med takknemlighet.

* * *

Illustrasjon, toppfoto, fra meklingsmøte. Fra venstre: NFFs forhandlingssjef Sonja Billington, advokat Regine Ramm Bjerke, forbundsleder Inger Marie Veening og riksmeklingsmann Reidar Webster. Fra KS, Kari Haug, senere generalsekretær i NFF. Arkivfoto.

Portrettfotoet av Veening er fra hennes tid som forbundsleder.

Inger Marie Veening