Vi er 10 000 og nå trår vi til!

I dag sender vi et nesten likelydende brev til helseforetak, Spekter og Virke, som vi i går sendte til KS. 


Saken er oppdatert 19.03.20

Felles for alle disse henvendelsene fra oss er at fysioterapeuter i Norge er klare til innsats for et helsevesen under økende korona-press.

– Jeg har i brevene og i pressemeldingen som vi også sendte ut i går, lagt spesiell vekt på at fysioterapeuter både har breddekompetanse og mye spesifikk kunnskap som norsk helsevesen sårt trenger i denne situasjonen, sier forbundsleder Gerty Lund, som fortsetter:

– Det er svært viktig for meg nå å vise kommuner og helseforetak hvilke muligheter våre folk kan gi dem, og ikke minst hva vi kan bety for pasientene og folkehelsen. Vi kan bidra med alt fra å gi lungefysioterapi, jobbe på legevakt og skadepoliklinikk, samt bistå fastleger med telefonkonsultasjoner av pasienter med blant annet muskel- og skjelettlidelser, og vi kan hjelpe kommuner og helseforetak med å koordinere arbeidet som sikrer at nødvendig fysioterapitjeneste er tilgjengelig poengterer Lund.

– Nå trår vi virkelig til, og det er i rette tid. En svært stor del av medlemmene våre står nå uten arbeid og er klare til å brette opp ermene. Vi oppfordrer kommuner og helseforetak om å iverksette tiltak der fysioterapeuters kompetanse blir brukt på beste måte, for å fylle det behovet den enkelte kommunen og helseforetak har, sier forbundsleder Gerty Lund. Hun legger til:

– Vi er her, og vi er klare. 10 000 fysioterapeuter står til koronatjeneste for Helse-Norge. Ta godt imot dem!

Se relaterte lenker for pressemelding og NFFs henvendelse til KS.