Verv og vinn!

Verv nye medlemmer til NFF – vinn fribillett til Fysioterapikongressen 2022!


NFFs yrkesaktive medlemmer, inkludert turnusfysioterapeuter, kan i høst vinne fribillett til Fysioterapikongressen 2022. Verv ett eller flere medlemmer til NFF i de medlemskategoriene som får gratis medlemskap i kampanjeperioden fram til 1. november, og du er med i konkurransen om tre fribilletter.

Viktig informasjon til ververe:

- Vervefordelen kan bare oppnås av medlemmer som er yrkesaktive, inkludert turnusfysioterapeuter, ikke studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer.

- Vervefordelen gjelder bare ved verving til NFF av yrkesaktive fysioterapeuter og turnusfysioterapeuter som ikke har vært studentmedlemmer i NFF. Altså de samme gruppene som får fordelen av kontingentfritak i kampanjeperioden.

- Den som melder seg inn, må skrive en kommentar i innmeldingsskjemaet om at han/hun er blitt vervet, og oppgi ververens fulle navn. Det vil ikke være mulig å registrere navn på ververe på andre måter. Dette MÅ gjøres ved innmelding, av den som melder seg inn.

Vinnerne av de tre fribillettene til Fysioterapikongressen 2022 vil bli trukket i oktober, og blir kontaktet. Medlemmer får ett «lodd» per nytt medlem, så dyktige ververe kan øke sine vinnersjanser betydelig.

Lykke til med verving av dine nye NFF-kollegaer i høst, og med vinnersjansene!