Veiledningsvideo for kontantstøtte-søknad

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund har nå tilgang til en digital veiledning til utfylling av søknad om støtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet. Ny versjon er tilgjengelig (21.mai 2020).


Muligheten for å søke om kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader for virksomheten, gjerne omtalt som kontantstøtte, ble opprettet 17. april:

For den som ikke til daglig driver med regnskap, kan det være komplisert å fylle ut en slik søknad. Norway Accounts AS, NFFs samarbeidspartner på regnskap, har derfor utarbeidet en digital veiledning for NFFs medlemmer, i form av en veiledningsvideo. Veiledningen ligger bak passord (se nedenfor). Veiledningen tar ca. 35 minutter, og tar deg gjennom utfylling og innsending av søknad for ditt foretak.

Hvem kan søke?
Noen har organisert virksomhet ved et AS som dekker kostnader til drift av felles lokaler, det være seg husleie, lys og varme, renhold osv, men dette ASet har ingen ansatte, og kan ikke søke om kompensasjon.

De utøvende deltagerne, kan være enkeltpersonforetak eller i AS-form, betaler månedlig husleie til felles-ASet slik at dette ASet får dekket sine kostnader. Slik månedlig husleie til felles-ASet, er uunngåelig fast kostnad for hvert av de utøvende foretakene, og inngår i de faste kostnader man søker om kompensasjon for. Det vises til posten "Leie av næringslokale (6300 i næringsoppgaven)".

I disse tilfellene er det hvert av de utøvende foretakene som må søke om kontantstøtte.

Veiledning
Logg deg inn til denne siden, som gir deg tilgang til veiledningsvideoen:

Nåværende søknader gjelder kun for mars 2020. Ifølge Skatteetaten vil portalen åpne for april-søknader i midten av mai.

Dersom noe fortsatt er uklart vedrørende utfylling av søknad om kontantstøtte, kan du sende e-post til: regnskap@fysio.no. Du kan også få ytterligere bistand fra jso@nor-corp.no/tlf. 966 28 886.

(Artikkelen endret 30. april 2020 kl. 1608.)