Hovedlandsmøtet | Valg

Den sentrale valgkomiteen avga 12. september 2019 sin innstilling til de av vervene i forbundets sentrale organer og Fondsstyret som omfattes av valg på Hovedlandsmøtet 2019.


Valgkomiteen har også levert sin begrunnelse for den delen av innstillingen som gjelder verv i Forbundsstyret.

Se alle innstilte kandidater og motkandidater og les valgkomiteens begrunnelse her:

(Illustrasjon: fra Hovedlandsmøtet i 2016)