Valg og sammensetning av Forbundsstyret

Landsmøtet i NFF ga i dag sin tilslutning til forslag fra Forbundsstyret til valg til og sammensetning av Forbundsstyret.


Vedtakene på Landsmøtet 2021 innebærer at hele Forbundsstyret skal velges av Hovedlandsmøtet, som avholdes hvert tredje år, og at styret skal ha følgende sammensetning:

  • Forbundsleder
  • En regionleder
  • En faggruppeleder
  • Leder av Fag- og utdanningspolitisk utvalg
  • Leder av Næringspolitisk råd
  • Leder av Tariffpolitisk utvalg
  • To ordinære styremedlemmer, som velges fritt blant NFFs medlemmer

(Bildet: Audun Bjerke, delegat fra NFF region Nord, var siste taler i debatten før Landsmøtet gikk til avstemning om sammensetning av Forbundsstyret.)

Alle saksdokumentene til Landsmøtet 2021