Utvalgte helsepersonellgrupper og koronavaksinasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) setter av vaksiner til 15 000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene.


Grunnen til at det er bestemt at utvalgte helsepersonellgrupper får rykke fram i vaksinasjonskøen, er den betydelige faren for mer smitte de nærmeste ukene.

På FHIs nettsider kan du lese mer om begrunnelsen og vurderingene omkring prioritering av utvalgte helsepersonellgrupper:

(Illustrasjonsfoto: covid-19-vaksine under utvikling, 2020. Fra Flickr.com, (c) Marco Verch)