Unios verneombudskonferanse 2019 og verneombudspris

For 7. år på rad inviterer vi våre verneombud og hovedverneombud til å delta på Unios todagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombudsrollen. Unio dekker reise og opphold.


Verneombudskonferansen 2019 (VOK 2019) finner sted 30.–31. oktober på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Konferansen starter med lunsj 30. oktober, og avsluttes etter lunsj dagen etter.

Norsk Fysioterapeutforbund har fått tildelt ti plasser på konferansen. Plassene er for medlemmer som er verneombud eller hovedverneombud i sine virksomheter. Om flere enn ti melder seg på, blir det satt opp en reserveliste.

Tema
- Den nye IA-avtalen og vernetjenestens rolle i IA-arbeidet er et hovedtema for VOK 2019. Hvordan kan verneombudene bruke IA-avtalen i det systematiske HMS-arbeidet?

- Temaet helsefremmende arbeid vil også løftes fram. Hvordan gripe fatt i og jobbe systematisk med dette?

- Vold og trusler er et problem på mange arbeidsplasser. Hva må man finne seg i, hva er arbeidsgivers ansvar, og hva kan verneombudet gjøre?

Som deltaker vil du også få mulighet til å stille spørsmål og dele refleksjoner med andre verneombud.

Verneombudsprisen
Unios verneombudspris vil bli delt ut på konferansen. Har du forslag til kandidat? Slike forslag sendes direkte til Unio, se relatert lenke om innsending av forslag.

Påmelding til VOK 2019
Interesserte melder seg på Unios verneombudskonferanse via Norsk Fysioterapeutforbund. Send påmelding innen 15. august til:

(Illustrasjonsfoto, topp: iStockphoto.com)