Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Unio etterlyser HODs oppfølging av offentlig spesialistordning

Nylig etterlyste Unio en tilbakemelding fra politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på Unios brev til HOD av 24. oktober 2012 om en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter. Unio ber om en rask avklaring fra statsråden, og viser blant annet til at saken har gått frem og tilbake i flere år, og at det har gått flere måneder siden Unios brev om saken ble sendt departementet.

Kontaktperson i NFF:


Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner